Do Pobrania Pomocna Dłoń

Regulaminy uczestnictwa i odpłatności za usługi opiekuńcze w projekcie „Pomocna dłoń-usługi opiekuńcze PCK dla osób niesamodzielnych”

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin odpłatności za usługi opiekuńcze

Dokumentacja dla osób niesamodzielnych, kandydatów na uczestników projektu „Pomocna dłoń-usługi opiekuńcze PCK dla osób niesamodzielnych”

Wniosek o objęcie usługami opiekuńczymi

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych RODO

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o sytuacji uczestnika projektu

Deklaracja członka rodziny uczestnika projektu

Dokumentacja dla osób ubiegających się o zatrudnienie w charakterze opiekunki/opiekuna osób niesamodzielnych w projekcie „Pomocna dłoń-usługi opiekuńcze PCK dla osób niesamodzielnych” - Nabór uzupełniający

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług opiekuńczych wraz z formularzem ofertowym - nabór uzupełniający

Dokumentacja dla osób ubiegających się o zatrudnienie w charakterze opiekunki/opiekuna osób niesamodzielnych w projekcie „Pomocna dłoń-usługi opiekuńcze PCK dla osób niesamodzielnych”

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług opiekuńczych wraz z formularzem ofertowym

 

Dokumentacja dotycząca zapytania ofertowego dot. dostawy sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego na potrzeby realizacji projektu.

Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym - sprzęt pielęgnacyjny

Dokumentacja dotycząca zapytania ofertowego dot. świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. 

Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym - usługi specjalistyczne

Dokumentacja dot. zapytania ofertowego dot. dostawy artykułów spożywczych służących do przygotowywania posiłków dla uczestników projektu.

Zapytanie ofertowe z formularzem ofertowym - dostawa artykułów spożywczych

 

Dokumentacja dotycząca zapytania ofertowego na usługi kierowcy w projekcie "Pomocna dłoń - uśługi opiekuńcze PCk dla osób niesamodzielnych"

Zapytanie ofertowe - usługi kierowcy