INFORMACJE BIEŻĄCE

Podstawowe zestawienie poziom z EFS kolor

 

  Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług instruktorów zajęć artystycznych

dla dzieci korzystających z Edukacyjnego Punktu Wsparcia Dzieci i Młodzieży

Prowadzimy postępowanie dotyczące świadczenia usług przez instruktorów zajęć artystycznych dla dzieci korzystających z Punktu Wsparcia Dzieci i Młodzieży na terenie Ojrzenia i Ciechanowa w projekcie "Aktywna Integracja w Powiecie Ciechanowskim". Oferty przyjmujemy do 09.02.2018r. do godziny 15.00

Pełna treść zapytania dostępna jest w dziale Zapytania ofertowe