maj 2022
npwścps
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Polski Czerwony Krzyż
Oddział Rejonowy
w Ciechanowie
ul. Rzeczkowska 11
06 – 400 Ciechanów
Tel. 23 672 53 13
Tel/Fax. 23 672 49 31
e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
GODZINY OTWARCIA
W DNI POWSZEDNIE:
od 8.00 do 16.00

PCK na ziemi ciechanowskiej

W Ciechanowie w 1920 roku rozpoczęła działalność grupa działaczy, która doprowadziła do powstania koła czerwono- krzyskiego. Siedziba znajdowała się przy ulicy Warszawskiej 19 w domu Reutta. Pierwszy zarząd powiatowy w Ciechanowie zorganizował się w 1925 roku. W sali Sejmiku Ciechanowskiego odbyło się 22 lutego 1931 roku Walne Zebranie Ciechanowskiego Oddziału PCK. Uchwalono główne zadania na 1931 rok, a wśród nich organizowanie kursów sanitarno-pielęgniarskich. Działalność oparta była w dużym stopniu o składki członkowskie i darowizny. Zarząd Oddziału tworzyli: rejent Skroboński, starosta Pełczyński, dyrektor Gimnazjum Żeńskiego Januszewski, inspektor szkolny Radwański, mgr farmacji Wacław Raniecki, doktorowa Szwanke, kpt. dr Dackiewicz i ks. prałat Wincenty Chabowski.

Wszędzie w tych latach uwaga PCK zwrócona była na rozwój oświaty i kultury sanitarnej, krzewienie samarytanizmu wśród młodzieży, zbieranie ofiar, odzieży i żywności dla najbiedniejszych. Dziś korzystamy z różnych dobrodziejstw życia, usług medycyny, z nieświadomością często, jak trudną i niełatwą miały one drogę do człowieka. Jeszcze w pierwszych latach trzydziestolecia poważniej chorych przewożono z naszego terenu do warszawskich szpitali konnym ambulansem. Pierwsze samochody sanitarne to dzieło, owoc niemałych wysiłków PCK. W Ciechanowie dopiero od 10 grudnia 1930 roku miasto mogło korzystać z ambulansu samochodowego. Nabył go Oddział Powiatowy PCK z sum zebranych na ten cel. Dług na uzupełnienie wartości samochodu zaciągnięto w Wytwórni Państwowych Zakładów Inżynierskich w Warszawie. Z następnego sprawozdania tego Oddziału dowiadujemy się, że spłacono roczną ratę zadłużenia w wysokości 1.700 złotych. Fundusze gromadzono w każdy możliwy sposób. Popularne były kwesty publiczne, zabawy i majówki, przedstawienia teatrów amatorskich, loterie fantowe, sprzedaż materiałów propagandowych itp.

O rozmiarach niełatwej egzystencji wielu osób w tamtym okresie niech świadczy zarejestrowanie w ciechanowskim magistracie 80 osób utrzymujących się z żebrania. W innych miastach było podobnie. Również wysokie było bezrobocie. Pomoc rodzinom bezrobotnym niosły różne organizacje, powstały nawet specjalne komitety pomocy na rzecz bezrobotnych. Dużą aktywność wykazywały popularne na terenie szkół koła PCK. Powstawały one w ostatnim roku lat dwudziestych i później. Praca ich, choć w innych wykonywana warunkach podobna była do dzisiejszej. Poprawa warunków sanitarnych, higiena osobista, racjonalniejsze odżywianie, pielęgnowanie chorego, pierwsza pomoc medyczna, rozwijanie instynktów humanitarnych, pomoc materialna, to podstawowe formy pracy czerwonokrzyskiej na terenie szkoły. Oddział Powiatowy w Ciechanowie wraz ze szkolnymi kołami z Gimnazjum Męskiego i Żeńskiego oraz Szkoły Handlowej zorganizował uroczystość choinkową, podczas której najbiedniejsze dzieci obdarowane zostały upominkami. W dniu 7 stycznia 1931 roku do kuchni PCK w Ciechanowie zgłosiło się 120 dzieci do lat 7 po kawę i bułki. Dzieci te pochodziły z rodzin bezrobotnych.

W dniu 1 listopada tego samego roku zorganizowano w Ciechanowie zbiórkę uliczną zużytej odzieży jak to określił kronikarz „garderoby na rzecz bezrobotnych". Czyż nie wzruszało ówczesnych sumień wezwanie PCK:, „komu leży na sercu sprawa złagodzenia nędzy, niech odezwie się na ten apel. „O podobnych zbiórkach odzieży pamięta jeszcze starsze pokolenie Mławian, Pułtuszczan, mieszkańców Płońska, Działdowa i innych miast. W Ciechanowie podczas kwesty ulicznej zorganizowano zabawę w zamku, przedstawienie w kinie „Polonia", koncert orkiestry 11 pułku ułanów legionowych pod kierownictwem M. Starka, kwestę przy stolikach, sprzedaż propagandowych broszur i znaczków. Równolegle z dotychczasowymi formami działalności organizacje PCK podejmowały się nowych. Przede wszystkim było to szkolenie sanitarne w ramach samoobrony, bo coraz ciemniejsze chmury poczęły nadciągać nad nasz kraj od zachodu.

W czasie okupacji działalność PCK została przerwana. Znane są jednak przypadki wykorzystywania nabytych w tej organizacji umiejętności przy niesieniu pomocy rannym, chorym czy też pracy konspiracyjnej. Po wojnie niezwłocznie przystąpiono do odbudowy struktur organizacji. Ocalało z pożogi sporo ofiarnych, przedwojennych działaczy, którzy tworzyli nowe koła i oddziały. Działalność delegatur, pełnomocników, później zarządów polegała głównie na poszukiwaniu rodzin, udzielaniu zapomóg, wydawaniu zaświadczeń na bezpłatny przejazd do domów wracającym z Niemiec, udzielanie bezpłatnej pomocy lekarskiej ludziom biednym, rozprowadzaniu darów UNRA, urządzania choinki i „święconego" dla biednych dzieci, urządzaniu kwest ulicznych i dochodowych imprez na te cele.

W Ciechanowie, w czerwcu 1945 roku z inicjatywy Józefa Gorzelniawskiego, lekarza powiatowego powstała Delegatura Zarządu Głównego. Mieściła się ona przy ulicy Zakroczymskiej 57 (dawna siedziba Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Świerczewskiego). Niezadługo we wsiach i miastach rozbudowana została sieć kół i organizacji PCK. Trudności powiększyła jeszcze zaraz po wojnie powódź, jaka dotknęła niektóre miejscowości naszego województwa. A straty ludnościowe. Tych nikt i nigdy nie zliczy. Po wojnie zostało w naszej części Mazowsza tysiące sierot, wdów i inwalidów. Ulżenie doli tym nieszczęśnikom było trudnym, humanitarnym zadaniem Polskiego Czerwonego Krzyża. Do nowej sytuacji dostosowywał swoją działalność Czerwony Krzyż. Tworzył posterunki sanitarne i drużyny, kluby „Wiewiórka", szkolił przodownice zdrowia, uruchamiał apteczki, rozpoczął akcję honorowego krwiodawstwa, opiekę nad chorym i niedołężnym, organizował wiele różnorodnych konkursów czystości, wiedzy medycznej, z zakresu samoobrony itp.

Warto wspomnieć o jeszcze jednej formie obecności PCK w swoich środowiskach. Kiedy przyszły lata osiemdziesiąte, okres niepokojów społecznych i zahamowań produkcji a także pogorszenia zaopatrzenia rynkowego PCK podjął się trudnego zadania przyjmowania pomocy z międzynarodowych i narodowych organizacji czerwonokrzyskich i Czerwonego Półksiężyca. W okresie od kwietnia 1981 roku do końca ubiegłego roku przyjęto w naszym województwie 160 transportów o tonażu brutto przekraczającym 2 tysiące ton. Pomoc tę za pośrednictwem zarządów rejonowych, miejskich i gminnych przekazywano dla osób najbardziej potrzebujących.

Na 65 lecie PCK Zarząd Wojewódzki w Ciechanowie otrzymał od społeczeństwa sztandar, jako świadectwo wdzięczności za wypełnianie najwspanialszych ideałów ludzkości.

Wykorzystane informacje pochodzą z książki Edwarda Lewandowskiego „KRONIKA CZERWONOKRZYSKA”.